Usługi sprzątające pobudowlane i organizacja terenu budowy

Tam gdzie odbywają się remonty, budowy lub inne prace, zawsze pozostaje mnóstwo kurzu, pyłu i odpadów pobudowlanych. Sprzątanie tego jest czasochłonne i wymaga zastosowania specjalistycznych urządzeń. Nie musisz tego załatwiać sam. Zwróć się do nas i zapomnij o problemach z odpadami.

Sprzątanie terenu budowy obejmuje m.in.:

 1. Sprzątanie pobudowlane wewnątrz budynków:
   -kompleksowe sprzątanie lokali mieszkalnych (mycie okien, grzejników, białego osprzętu typu: skrzynki TT, elektrycznych drzwi wejściowych, balkonów, loggi, zabudów szklanych, odkurzanie posadzki)
  – kompleksowe sprzątanie lokali usługowych (mycie przeszkleń, instalacji przysufitowej, odkurzanie posadzki)
  – doczyszczanie klatek schodowych i holi windowych (mycie poręczy, szacht instalacyjnych, przeszkleń różnego rodzaju, gresu, drzwi ppoż, wind, zabudów wszelkiego typu)
  – mycie maszynowe garażu betonowego oraz żywicznego wraz z instalacją przysufitową, hydrantami, bramą wjazdową i bramami p.p
 2. Sprzątanie terenu zewnętrznego:
  – organizację budowy zgodnie z przepisami bhp i p.poż
  – zabezpieczenie elementów, które mogą ulec uszkodzeniu
  – organizację pojemników na odpady
  – zbieranie pozostałości materiałów budowlanych
  – udrażnianie rur odpływowych
  – wygrabianie śmieci z ogródków lokatorskich
  – mycie i doczyszczanie posadzek betonowych
  – mycie i doczyszczanie kostki brukowej,
 3. Organizacja terenu budowy:
  – wznoszenie ogrodzenia zabezpieczjącego budowę
  – montaż i demontaż zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości itp.